נמצאו 10 מאגרי מידע

Filter Results
 • ביטוח-נט

  מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של חברות הביטוח כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח ומוצגים באתר הביטוח נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך...
 • פנסיה-נט

  מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של קרנות פנסיה חדשות כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הפנסיה נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור...
 • גמל-נט

  מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של מסלולי קופות הגמל כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הגמל נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור...
 • רשימות נכסים - קופות גמל

  מאגר זה מכיל את רשימת הנכסים ברמת הנכס הבודד של עיקר קופות הגמל בהתאם למסלול ההשקעה ליום אחרון של תקופת הדיווח
 • רשימות נכסים - קרנות הפנסיה

  מאגר זה מכיל את רשימת הנכסים ברמת הנכס הבודד של קרנות הפנסיה בהתאם למסלול ההשקעה ליום אחרון של תקופת הדיווח
 • רשימות נכסים - תיק משתתף חברות הביטוח

  מאגר זה מכיל את רשימת הנכסים ברמת הנכס הבודד של הביטוח בהתאם למסלול ההשקעה ליום אחרון של תקופת הדיווח.
 • רשימות נכסים – גופים מוסדיים

  מאגר זה מכיל את רשימת הנכסים ברמת נייר הערך הבודד בהתאם למסלול ההשקעה ליום אחרון של תקופת הדיווח.
 • נתוני מדד שירות – חברות ביטוח

  מאגר זה מכיל נתונים אודות שביעות רצון, זמני מענה, והמלצת לקוחות על מערכי השירות של חברות הביטוח. נתונים אלו שימשו כבסיס לחישוב מדד השירות. לפירוט נרחב ניתן לצפות בקובץ וורד המצורף
 • דוחות כספיים רבעוניים - חברות ביטוח

  מאגר זה מכיל דוחות כספיים רבעוניים של חברות ביטוח, החל משנת 2012, כפי שדווחו לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 • שיעור נתוני תביעות בחברות ביטוח

  שיעור תביעות שאושרו, נדחו, בוטלו, נסגרו בפשרה, בבוררות ובבית משפט בחלוקה לענפי הביטוח השונים ולפרק הזמן בחברות ביטוח.