נמצאו 3 מאגרי מידע

סנן תוצאות
  • עמדות שירות עצמי

    עמדות שירות עצמי לקבלת שירותי ממשלה
  • קטלוג האישורים הממשלתי

    מאגר זה מציג את מסמכי האישור השונים המונפקים על ידי משרדי הממשלה. המידע במאגר מבוסס על מיפוי השירותים הממשלתי, וזו גרסתו הראשונה. במהלך התקופה הקרובה יושלם תיקוף הקטלוג והוא...
  • מיפוי מאגרי מידע במשרדי הממשלה

    כחלק מהחלטת ממשלה 1933 מיום 30.8.2016, נדרשים משרדי הממשלה ויחידות הסמך למפות את כלל מאגרי המידע שברשותם. רשות התקשוב הממשלתי מבצעת מעקב אחר ביצוע המיפוי ויישום תכניות העבודה...