משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מאגרי מידע של משרד התחבורה בתחומים: רישוי נהיגה ורכב, תחזוקת רכב ומוצרי תעבורה, תחבורה ציבורית, תעופה אזרחית, ספנות ונמלים.

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
organization_id UA-73172242-40