משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות, לשמירה על אדמות המדינה ומשאביה, להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
organization_id UA-73172242-36