משרד הבריאות

משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה, קובע את המדיניות בתחום שירותי הבריאות והרפואה ומופקד על תכנון, פיקוח בקרה, רישוי ותיאום השירותים של מערכת הבריאות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
organization_id UA-73172242-6