נמצאו 11 מאגרי מידע

תגיות: תכנון remove

סנן תוצאות
 • שירותי מפה תכנוניים מקוונים - סרביסים

  מנהל התכנון מנגיש מידע תכנוני רב באמצעות שירותי מפה מקוונים (Web-Service), הסרביסים מונגשים באמצעות רשת האינטרנט, ללא צורך בסיסמא או מגבלות אחרות. השירותים מיועדים לשימוש...
 • XPLAN - מה חל במקום שלי

  מינהל התכנון מנגיש את אתר XPLAN המציג את כל התכניות המקוונות המקודמות בימים אלה, החל משלב תנאי הסף. כל תכנית מופיעה לפי השלב הסטטוטורי שלה, וכן מכילה את יעודי הקרקע. ניתן לחפש...
 • גיליונות ולקחש"פ

  גליונות אכרזה על קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים בתפרוסת ארצית.
 • תכניות מתאר מחוזיות

  תכניות המתאר המחוזיות הן החוליה המקשרת בין התכנון הארצי לבין התכנון המקומי. מטרתן לקבוע את מדיניות התכנון המרחבית המשלבת בנושאים שיש בהן חשיבות כללית למחוז ובכלל זה קביעת שטחי...
 • תכניות מתאר ארציות

  תכנית מתאר ארצית היא תכנית החלה על שטח כל המדינה או תוכנית מתאר ארצית בנושא בעל חשיבות לאומית המתאשרת על ידי הממשלה.
 • תכניות תשתיות לאומיות

  תכניות תשתיות לאומיות מתעסקות במתקני תשתית, נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקן אחסון...
 • דוח מסכם 2017 - דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

  מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שיועדו להתבצע בין השנים 2015-2017.
 • פנקס הקבלנים הרשומים

  המאגר כולל מידע על קבלנים רשומים ועל סיווג העבודות שהם מורשים לבצע. המידע חיוני לכל מי שנדרש לעבוד מול קבלנים: אזרחים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.
 • חוקרים לשמיעת התנגדויות - מינהל התכנון

  סעיף 107א. לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), קובע כי שר האוצר מוסמך למנות חוקרים ולפרסם את שמם ברשומות, לשמיעת התנגדויות שהוגשו לתכניות לפי חוק...
 • הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמל) - מתחמים מוכרזים

  מינהל התכנון מפרסם שירות מפה מקוון (Web service), הכולל מתחמים מוכרזים של הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור. המידע מכיל את נתוני ההכרזה: שם מתחם, תאריך הכרזה,...
 • מידע תכנוני של מינהל התכנון (אתר הצפייה)

  מערכת הצפייה כוללת מידע מפורט ומתעדכן עבור תכניות מתאר, עררים, ישיבות מוסדות תכנון ועוד. מינהל התכנון מנגיש לציבור מידע מלא עבור כל תכנית וישות תכנונית: מסמכי התכנית...
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה מסמכי API).