נמצא מאגר מידע יחיד

פורמטים: dBase remove תגיות: דיור remove

Filter Results
  • חלקות shape

    1.השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. 2.המידע מהבנק"ל אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של גושים וחלקות כמפורט בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 ובהנחיות המנהל; פעולה...
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה API Docs).