נמצאו 3 מאגרי מידע

פורמטים: XLSX remove תגיות: דיור remove

Filter Results
  • חלקות shape

    1.השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. 2.המידע מהבנק"ל אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של גושים וחלקות כמפורט בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 ובהנחיות המנהל; פעולה...
  • מיפוי מאגרי מידע במשרדי הממשלה

    כחלק מהחלטת ממשלה 1933 מיום 30.8.2016, נדרשים משרדי הממשלה ויחידות הסמך למפות את כלל מאגרי המידע שברשותם. רשות התקשוב הממשלתי מבצעת מעקב אחר ביצוע המיפוי ויישום תכניות העבודה...
  • דוח מסכם 2016 - דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

    מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שיועדו להתבצע בשנים 2015-6
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה API Docs).