נמצא מאגר מידע יחיד

רישיונות: 1.0 remove פורמטים: dBase remove תגיות: דיור remove

סנן תוצאות
  • חלקות shape

    1.השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. 2.המידע מהבנק"ל אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של גושים וחלקות כמפורט בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 ובהנחיות המנהל; פעולה...
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה מסמכי API).