נמצאו 157 מאגרי מידע

פורמטים: CSV remove

סנן תוצאות
 • קטלוג האישורים הממשלתי

  מאגר זה מציג את מסמכי האישור השונים המונפקים על ידי משרדי הממשלה. המידע במאגר מבוסס על מיפוי השירותים הממשלתי, וזו גרסתו הראשונה. במהלך התקופה הקרובה יושלם תיקוף הקטלוג והוא...
 • מפל"ס - רב שנתי

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • טווחי מספרי שירות ארציים 1-800 ו-1801

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבנית הינה מסוג 1800XXXXXX – "חיוב מנוי נקרא". בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת:...
 • טווחי מספור נייחים – תבנית מספרים גיאוגרפיים וארציים

  רשימת הקצאות המספור בתבניות מספרים גיאוגרפיים או ארציים לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתן בתוכנית המספור. התבניות הינן מהצורה 0A-XXXXXXX (כאשר A היא ספרת זיהוי...
 • טווחי מספרי שירות פרימיום 1900, 1901 ו-1902

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבניות הינן מסוג 1900XXXXXX, 1901XXXXXX, 1902XXXXXX– "שירותי פרימיום בתעריף פרימיום". בעלי...
 • טווחי מספרי שירות ארציים 1-700

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבנית הינה מסוג 1700XXXXXX– "מספר חיוב מפוצל". בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת:...
 • טווחי מספור ניידים – תבנית מספרי רט"ן (רדיו טלפון נייד)

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספור רט"ן (רדיו טלפון נייד) לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתה בתוכנית המספור. התבנית הינה מהצורה 05X-XXXXXXX ומשמשת לחיוג שיחות ליעדים...
 • פרטי שינויים בתאגידים – רשם החברות

  קובץ השינויים מכיל את פרטי השינויים האחרונים שנעשו בתאגידים המצויים בנתוני מאגר המידע של הרשות. קובץ השינויים יתעדכן בתדירות יומיומית ויכיל כל שינוי שנעשה בתאגיד עד שנה אחורה...
 • רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות

  רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות בנושאים: טלפוניה ותשתית איינטרנט בתחום הטלקום, כבלים ולוויין, דואר, בנק הדואר. לפונים אשר מעוניינים לפנות ישירות למפעילים ולהגיש תלונה וגם...
 • מחקרים ממומנים

  רשימת המחקרים הממומנים ע"י משרד המדע
 • רשימת בעלי היתר כללי לאיסוף , העברה או מסירה של מכתבים

  בתאריך כח' באדר א תשס"ג, 2 במרץ 2003 נכנס לתוקפו היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה, של מכתבים לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5152 התשס"ג, בעמ'...
 • רשימות בעלי היתרים למתן שירותי דואר כמותי

  ביום ב' בשבט תשס"ו ( 31 בינואר 2006) נכנס לתוקפו היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5487 התשס"ו, בעמ' 1466. ההיתר...
 • הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות

  אמנות אלו מכילות התחייבויות כלליות בתחום הבזק והדואר האמנה הדו-צדדית משמשת בסיס להתפתחות היחסים ושיתוף הפעולה בתחום הבזק בין ישראל למדינה עימה נכרתה האמנה תוכן האמנות מסוג זה...
 • רשימת משתלות עצי פרי המאושרות

  רשימת משתלות עצי פרי נשירים, הדרים, סובטרופיים, ורדים ותות שדה, בעלי רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2018-2019 חוק הזרעים תשט"ז - 1956 – תקנות בדבר גידול שתילים ומכירתם תשכ"ד...
 • ציוד אלחוטי - פריטים ביבוא אישי שלא קיבלו אישור משרד התקשורת

  נושא זה קשור לשירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי. רשימת פריטים שקיבלו אישור מיוחד מממשרד התקשורת. למידע נוסף על שירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי, באתר משרד התקשורת...
 • ציוד אלחוטי - פריטים ביבוא אישי שקיבלו אישור ממשרד התקשורת

  נושא זה קשור לשירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי. רשימת פריטים שקיבלו אישור מיוחד מממשרד התקשורת. למידע נוסף על שירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי באתר האינטרנט של משרד התקשורת:...
 • היתרי שריפת גזם חקלאי

  ​​​על פי הנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שריפת גזם חקלאי מותרת אך ורק כאשר ישנו אישור של משרד החקלאות, הניתן רק במידה שקיים חשש כי הגזם נושא בתוכו גורם מחלה או מזיקים והגזם...
 • מאגר שותפויות - רשם החברות

  הקובץ מכיל את רשימת השותפויות הרשומות במרשם שמנהל רשם השותפויות כולל שותפויות בסטטוס: פעילה, בפרוק מרצון, בפרוק ע"י בימ"ש, מחוקה, מחוסלת מרצון, חיסול ע"י בימ"ש, שותפות מחוקה...
 • מאגר חברות - רשם החברות

  הקובץ מכיל את רשימת החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות כולל חברות בסטטוס: פעילה, פעילה/בפירוק - בכינוס נכסים, פעילה/בפירוק - הליך פשרה או הסדר/פירוק זמני, לקראת פרוק מרצון,...
 • נקודת יחס אחרונה בקידוחים

  נקודת יחס אחרונה בקידוחים
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה מסמכי API).