נמצאו 584 מאגרי נתונים

Filter Results
 • מאגר טיסות

  המאגר מתעדכן כל 15 דקות
 • VOD

  סרטונים לקידום התיירות בארץ
 • מסעדות - Restaurants

  פירוט מסעדות בישראל
 • גושים shape

  1.השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. 2.המידע מהבנק"ל אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של גושים וחלקות כמפורט בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 ובהנחיות המנהל; פעולה...
 • חלקות shape

  1.השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. 2.המידע מהבנק"ל אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של גושים וחלקות כמפורט בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 ובהנחיות המנהל; פעולה...
 • ריביות של פיקדונות חסכון לכל ילד - עדכון יומי

  הריביות של הפיקדונות השונים המנוהלים במסגרת פיקדון לכל ילד. הסדרה מתעדכנת באופן יומי ומכילה את המידע הקיים בבנקים עד לשנתיים אחורה.
 • סניפים של בנקים

  סניפים של בנקים
 • מאגר פנקס מאגרי המידע

  חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 נועד, בין היתר, להגן על פרטיות המידע האישי של אנשים בעידן המידע הדיגיטלי. החוק קובע מהו מאגר מידע, חובת רישום מאגר מידע והחובות החלות על גורמים...
 • מפתחות גושים shape

  השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד. המידע מהבנק"ל אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של גושים וחלקות כמפורט בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 ובהנחיות...
 • מאגר עזבונות לטובת המדינה

  מדינת ישראל ייחודית במובן זה שכמדינה היא מהווה יעד לתרומות ולעזבונות מהארץ ומכל רחבי העולם – הן מאזרחים ישראלים והן מאזרחים של מדינות אחרות – יהודים ולא יהודים. מדובר בכל...
 • מאגר עמותות וחברות לתועלת הציבור

  מאגר מידע זה מכיל ארבעה קבצי מידע אודות עמותות וחברות לתועלת הציבור, המבוססים על מאגרי רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים: הקובץ הראשון כולל מידע כללי על עמותות הרשומות...
 • מאגר הכונס הרשמי

  מציג את פרופיל החייבים בהליך פשיטת רגל ,פרופיל חברות בפירוק ותביעות חוב שהוגשו בהליכים הנ"ל. ניתן לבצע קישור בין מאגרי התיקים לבין מאגרי תביעות חוב באמצעות מספר מזהה של התיק...
 • מאגר עורכי פטנטים

  רשימת עורכי הפטנטים המורשים, מתעדכן אחת לחודש.
 • מאגר רשם המפלגות

  מאגר מידע זה מכיל מידע כללי על מפלגות אשר רשומות במרשם שמנהל רשם המפלגות והוא כולל מידע אודות שם המפלגה, מספר מפלגה , כתובת, כתובת דוא"ל (במידה שנמסרה כזו ) ומטרות המפלגה....
 • מכוני אבחון - בדיקת כשירות למאבטחים ולבעלי רישיון מיוחד

  החובה לבדיקת כשירות נפשית חלה על: מאבטחים (שומרים) – בבקשה לרישיון חדש ובבקשה לחידוש רישיון קיים. בעלי רישיון מיוחד בארגונים (המפורטים בחוק) – בבקשה לרישיון חדש ובבקשה...
 • מדריכי ירי המורשים להדריך בקורסים ובהשתלמויות

  להלן הרשימה המעודכנת של מדריכי הירי המורשים להדריך בקורסים ובהשתלמויות
 • רשימת סוחרי נשק וכלי ירייה מורשים

  להלן הרשימה המעודכנת של סוחרי נשק וכלי ירייה מורשים
 • כלי ירייה - רשימת פסיכולוגים מורשים

  רשימת הפסיכולוגים המורשים לאשר כשירות נפשית למאבטחים
 • רשימת המטווחים הפתוחים לקהל הרחב

  להלן הרשימה המעודכנת של המטווחים ברחבי הארץ
 • חברות השמירה החמושות

  רשימה עדכנית של חברות השמירה החמושות לפי סעיף 10ג' לחוק כלי ירייה. הרשימה מיועדת לאנשים אשר מעוניינים לעבוד כשומרים וכמאבטחים וכן לארגונים שרוצים לרכוש שירותים של חברה מורשית.
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה API Docs).