צביר נתונים אחד נמצא עבור "משרד התקשורת"

פורמטים: CSV remove תגיות: הסכמי תקשורת בילטרליים remove

סנן תוצאות
  • הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות

    אמנות אלו מכילות התחייבויות כלליות בתחום הבזק והדואר האמנה הדו-צדדית משמשת בסיס להתפתחות היחסים ושיתוף הפעולה בתחום הבזק בין ישראל למדינה עימה נכרתה האמנה תוכן האמנות מסוג זה...
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה מסמכי API).