נמצאו 673 מאגרי מידע

Filter Results
 • ציוד אלחוטי - פריטים ביבוא אישי שלא קיבלו אישור משרד התקשורת

  נושא זה קשור לשירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי. רשימת פריטים שקיבלו אישור מיוחד מממשרד התקשורת. למידע נוסף על שירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי, באתר משרד התקשורת...
 • ציוד אלחוטי - פריטים ביבוא אישי שקיבלו אישור ממשרד התקשורת

  נושא זה קשור לשירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי. רשימת פריטים שקיבלו אישור מיוחד מממשרד התקשורת. למידע נוסף על שירות בקשה לאישור ציוד אלחוטי באתר האינטרנט של משרד התקשורת:...
 • רשימת ציוד קצה קווי מאושר על ידי משרד התקשורת

  נושא זה קשור לשירות קבלת אישור ייבוא לציוד תקשורת קווי - רשימת ציוד שאושרה על ידי משרד התקשורת. למידע נוסף על שירות אישור יבוא לציוד תקשורת קווי - באתר משרד התקשורת:...
 • עולים שעלו בעשור האחרון משנת 2009 עד 2018

  הדוח מציג את מספר העולים שעלו בעשור האחרון, לפי ישובים בישראל וארצות מוצא עיקריות. הדוח מציג גם את אוכלוסיית העולים לפי ישובים וקבוצות גיל, גיל נכון ליום 1/1/2019
 • תשלומים ששולמו לתושבים חוזרים בשנת 2018

  הדוח מציג את סוגי הסיוע ששולמו לתושבים חוזרים בשנת 2018, שכולל את מספר התושבים החוזרים שקיבלו את הסיוע וסכומי הסיוע
 • תשלומים - סיועים ששולמו לעולים בשנת 2018

  הדוח מציג את הסיועים השונים שהעולים קיבלו בשנת 2018 (סיוע לפרט), מספר העולים שקיבלו את הסיוע כולל מספר התשלומים וסכומי הסיוע .
 • עולים שעלו בשנת 2018 לפי ישובים

  פיזור העולים לפי ישובים בישראל
 • עולים שעלו לישראל בשנת 2018 לפי ארצות מוצא

  תאור ארצות המוצא שממנה הגיעו העולים
 • דו"ח שנתי 2017

  דו"ח שנתי 2017 פורמט CSV
 • שאילתות

  חבר הכנסת רשאי לפנות לשר בשאילתה על עניין שבתחום תפקידי השר הנשאל. מאגר השאילתות מכיל את השאילתות הרגילות והדחופות שהוגשו החל מהכנסת התשע-עשרה ומתעדכן באופן שוטף. במאגר ניתן...
 • מאגר פרלמנטרי נגיש - ODATA

  הצגת רוב המידע הפרלמנטרי בנושאים הבאים - הצעות חוק, חוקים, חוקי מדינת ישראל, הצעות לסדר היום, שאילתות, ועדות הכנסת, מליאת הכנסת, הסיעות וחברי הכנסת -...
 • כל הצעות החוק

  מאגר המציג את כל הצעות החוק שהוגשו מאז הכנסת הראשונה ועד הכנסת הנוכחית, במצבים אלה: בחקיקה - הצעות חוק שהליך חקיקתן טרם הושלם או נעצר, תוך פירוט שלב החקיקה שבו הן נמצאות (במליאה...
 • חוקי מדינת ישראל

  מאגר הכולל את כל חוקי מדינת ישראל, כלומר החוקים שהסדירו לראשונה נושא מסוים. חוקי מדינת ישראל מוצגים בחלוקה לחוקים תקפים וחוקים לא תקפים. מאגר החקיקה הלאומי מציג לראשונה את...
 • היתרי שריפת גזם חקלאי

  ​​​על פי הנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שריפת גזם חקלאי מותרת אך ורק כאשר ישנו אישור של משרד החקלאות, הניתן רק במידה שקיים חשש כי הגזם נושא בתוכו גורם מחלה או מזיקים והגזם...
 • הודעות למשיטים

  רשות הספנות והנמלים מפרסם הודעות למשיטים וימאים המודיעות על עדכונים בנהלים, תקנות, אזהרות נווט, או מידע חשוב לציבור בעלי כלי שיט ומשיטים.
 • הודעות החוקר הראשי

  הודעות חשובות לציבור בנושא בטיחות טיסה המפורסמות על ידי משרד החוקר הראשי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
 • מאגר שותפויות - רשם החברות

  הקובץ מכיל את רשימת השותפויות הרשומות במרשם שמנהל רשם השותפויות כולל שותפויות בסטטוס: פעילה, בפרוק מרצון, בפרוק ע"י בימ"ש, מחוקה, מחוסלת מרצון, חיסול ע"י בימ"ש, שותפות מחוקה...
 • מאגר חברות - רשם החברות

  הקובץ מכיל את רשימת החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות כולל חברות בסטטוס: פעילה, פעילה/בפירוק - בכינוס נכסים, פעילה/בפירוק - הליך פשרה או הסדר/פירוק זמני, לקראת פרוק מרצון,...
 • נקודת יחס אחרונה בקידוחים

  נקודת יחס אחרונה בקידוחים
 • מדידות איכות במעיינות

  מדידות של יוניים ראשיים, אשר נדגמים במעיינות על ידי השירות ההידרולוגי פעמיים בשנה. הנתונים המוצגים משנת 2017.
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה API Docs).