נמצאו 76 מאגרי מידע

רישיונות: Creative Commons Attribution remove

Filter Results
 • רשם הירושה

  הרשם לענייני ירושה הוקם ב-1998 עם תיקון חוק הירושה, תשכ"ה-1965. מאז מוגשות אל הרשם לענייני ירושה כל הבקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים....
 • מערכת בטיחות ברכב

  מאגר זה מכיל את מספרי הרישוי של הרכבים העומדים בתנאים לקבלת הנחה באגרת הרישוי בגין התקנת מערכת בטיחות.
 • תוצרים ודגמים של כלי רכב

  מאגר זה מכיל מידע רשמי של דגמי רכב פרטי משנת יצור 1996 ומעלה ודגמי רכב מסחרי משנת יצור 1998 ומעלה.
 • רכבים עם תג חניה לנכה

  מאגר זה מכיל את מספרי הרכבים המורשים לשאת תג חניה לנכה של משרד התחבורה.
 • סחר, יבוא וייצור מוצרי תעבורה

  מאגר בתי מסחר ומפעלים לחלקי חילוף, יבואני חלקי חילוף ואביזרים לרכב, יצרני מרכבים ויצרני גרורים.
 • מוסכים ומכוני רישוי

  מאגר מפעלי שירותי התחזוקה: מוסכים מורשים ומכוני רישוי בפיקוח ואישור משרד התחבורה לביצוע שירותי בדיקה, תחזוקה ותיקון כלי רכב בישראל.
 • הודעות יצרני הרכב

  קריאה חוזרת בטיחותית RECALL
 • סוחרי רכב

  סוחרים ברכב מנועי בישראל בפיקוח ואישור משרד התחבורה.
 • שמאי רכב

  שמאי רכב מורשים להערכת נזק לרכב בפיקוח ואישור משרד התחבורה. על השמאי חלה החובה לקבוע, טרם תחילת תיקון הרכב, את שיעור הנזק הגולמי שנגרם לו וכנגזר ממנו עליו לפעול.
 • בתי ספר לנהיגה

  רשימת בתי הספר לנהיגה בפיקוח ואישור משרד התחבורה ללימוד נהיגה בישראל.
 • מאגר שאריות חומרי הדברה

  רמת שארית חומר הדברה במזון נקבעת על ידי עקומות דעיכה בניסויי שדה המשקפים את יישום התכשיר לפי הדברה חקלאית נאותה הכוללת הדברה מרבית, שיטת יישום נכונה, מינון ומועד אחרון להפסקת...
 • מיזם שמחה 2017 - תקצוב רשויות ומספר משתתפים

  המשרד לשוויון חברתי מקיים מעת לעת מיזם של מופעי תרבות ברשויות המקומיות במסגרתו מופיעים אמנים ותיקים עבור קהל ציבור האזרחים הוותיקים. בכוונת המשרד לשוויון חברתי לערוך את המיזם...
 • הפקת מים בשנת 2018

  הפקת מים בשנת 2018 לפי חודש במטר קוב.
 • וועדת העזבונות

  האפוטרופוס הכללי מטפל בצוואות ותרומות הניתנות לטובת המדינה מידי אנשים שונים. מרבית העזבונות הניתנים לטובת המדינה הם "עזבונות מיועדים", דהיינו עזבונות שהמורישים או התורמים ייעדו...
 • נתוני גיוס עובדים לשירות המדינה

  נתוני גיוס עובדים לשירות המדינה מתוך מערכת מרכב"ה
 • ישראל דיגיטלית - קול קורא - פלטפורמות רוחביות (תמיכות ברשויות המקומיות) - תקצ...

  עידוד רשויות מקומיות להפעיל אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברמה נאותה, לצורך ייעול תהליכי העבודה ברשות המקומית ושיפור השירותים הניתנים לתושביה.
 • שירותי מפה תכנוניים מקוונים - סרביסים

  מנהל התכנון מנגיש מידע תכנוני רב באמצעות שירותי מפה מקוונים (Web-Service), הסרביסים מונגשים באמצעות רשת האינטרנט, ללא צורך בסיסמא או מגבלות אחרות. השירותים מיועדים לשימוש...
 • XPLAN - מה חל במקום שלי

  מינהל התכנון מנגיש את אתר XPLAN המציג את כל התכניות המקוונות המקודמות בימים אלה, החל משלב תנאי הסף. כל תכנית מופיעה לפי השלב הסטטוטורי שלה, וכן מכילה את יעודי הקרקע. ניתן לחפש...
 • גיליונות ולקחש"פ

  גליונות אכרזה על קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים בתפרוסת ארצית.
 • מרחבי תכנון

  מרחב תכנון - בתחום זה, הנקבע ע"י שר האוצר, חלה סמכות הוועדה המקומית לתכנון ובניה. יש להבחין בין מרחב תכנון מקומי החופף לשטח של רשות מקומית אחת לבין מרחב תכנון מרחבי הכולל מס'...
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה API Docs).