נמצאו 673 מאגרי מידע

Filter Results
 • מפל"ס - רב שנתי

  המפל"ס הוא מרשם הפליטות והעברות לסביבה של מפעלים. באמצעות השכבה הגיאוגרפית ניתן לראות נתונים על פליטת חומרים מזהמים לסביבה, על הזרמת שפכים ממפעלים למתקני טיהור שפכים ועל העברות...
 • טווחי מספרי שירות ארציים 1-800 ו-1801

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבנית הינה מסוג 1800XXXXXX – "חיוב מנוי נקרא". בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת:...
 • טווחי מספור נייחים – תבנית מספרים גיאוגרפיים וארציים

  רשימת הקצאות המספור בתבניות מספרים גיאוגרפיים או ארציים לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתן בתוכנית המספור. התבניות הינן מהצורה 0A-XXXXXXX (כאשר A היא ספרת זיהוי...
 • טווחי מספרי שירות פרימיום 1900, 1901 ו-1902

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבניות הינן מסוג 1900XXXXXX, 1901XXXXXX, 1902XXXXXX– "שירותי פרימיום בתעריף פרימיום". בעלי...
 • טווחי מספרי שירות ארציים 1-700

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת. התבנית הינה מסוג 1700XXXXXX– "מספר חיוב מפוצל". בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת:...
 • טווחי מספור ניידים – תבנית מספרי רט"ן (רדיו טלפון נייד)

  רשימת הקצאות המספור בתבנית מספור רט"ן (רדיו טלפון נייד) לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתה בתוכנית המספור. התבנית הינה מהצורה 05X-XXXXXXX ומשמשת לחיוג שיחות ליעדים...
 • פרטי שינויים בתאגידים – רשם החברות

  קובץ השינויים מכיל את פרטי השינויים האחרונים שנעשו בתאגידים המצויים בנתוני מאגר המידע של הרשות. קובץ השינויים יתעדכן בתדירות יומיומית ויכיל כל שינוי שנעשה בתאגיד עד שנה אחורה...
 • רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות

  רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות בנושאים: טלפוניה ותשתית איינטרנט בתחום הטלקום, כבלים ולוויין, דואר, בנק הדואר. לפונים אשר מעוניינים לפנות ישירות למפעילים ולהגיש תלונה וגם...
 • בוחני נצילות אנרגטית במתקני שאיבה

  על פי תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), תשס"ד-2004, צרכן שבבעלותו מתקן שאיבה שצריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש בשנה או יותר, חייב לערוך בדיקת נצילות, אחת...
 • בוחני נצילות אנרגטית ליחידות קירור

  על פי תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013, צרכן שבבעלותו יחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 טונות קירור לפחות (צ'ילר), חייב...
 • חברות התייעלות אנרגטית וחברות אסקו

  רשימת חברות המספקת מגוון של פתרונות להתייעלות אנרגטית באמצעות תכנון והטמעה של פרויקטים לחיסכון באנרגיה, כגון החלפת ציוד ישן בחדש ויעיל אנרגטית, הפחתת הצריכה, מיקור חוץ של...
 • מחקרים ממומנים

  רשימת המחקרים הממומנים ע"י משרד המדע
 • רשימת בעלי היתר כללי לאיסוף , העברה או מסירה של מכתבים

  בתאריך כח' באדר א תשס"ג, 2 במרץ 2003 נכנס לתוקפו היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה, של מכתבים לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5152 התשס"ג, בעמ'...
 • רשימות בעלי היתרים למתן שירותי דואר כמותי

  ביום ב' בשבט תשס"ו ( 31 בינואר 2006) נכנס לתוקפו היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי סעיף 1ג' לחוק הדואר התשמ"ו – 1986; ופורסם בילקוט הפרסומים 5487 התשס"ו, בעמ' 1466. ההיתר...
 • הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות

  אמנות אלו מכילות התחייבויות כלליות בתחום הבזק והדואר האמנה הדו-צדדית משמשת בסיס להתפתחות היחסים ושיתוף הפעולה בתחום הבזק בין ישראל למדינה עימה נכרתה האמנה תוכן האמנות מסוג זה...
 • קובץ הרשויות המקומיות בישראל - 2017

  ​בקובץ הרשויות המקומיות בישראל 2017 מוצגים נתונים ל-255 הרשויות המקומיות בישראל (77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).
 • דיור ציבורי

  המאגר מכיל מידע אודות פעילות המשרד בתחום הדיור הציבורי.
 • תכנית משלימה 2023

  תכנית משלימה לנתיבים רבי תפוסה במטרופולין תל אביב לשנת 2023
 • רשימת משתלות עצי פרי המאושרות

  רשימת משתלות עצי פרי נשירים, הדרים, סובטרופיים, ורדים ותות שדה, בעלי רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2018-2019 חוק הזרעים תשט"ז - 1956 – תקנות בדבר גידול שתילים ומכירתם תשכ"ד...
 • עולים שעלו משנת 2009 עד 2018 לפי קבוצות גיל

  הקובץ מכיל מידע על מספר העולים שעלו לישראל בעשור האחרון משנת 2009 עד 2018, לפי ישובים בישראל, מספר העולים היום (בניכוי נפטרים), התפלגות העולים לפי קבוצות גיל, גיל נכון ל- 1/1/2019
ניתן לגשת לרישום זה באמצעות ה-API (ראה API Docs).