רשם הירושה

הרשם לענייני ירושה הוקם ב-1998 עם תיקון חוק הירושה, תשכ"ה-1965. מאז מוגשות אל הרשם לענייני ירושה כל הבקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים. המאגר שלפניכם מכיל מידע על אודות הבקשות שהוגשו לרשם הירושה, סוגיהן, מועדים והחלטות של הרשמים שניתנו בבקשות אלו.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 1 מאי, 2019
נוצר ב 16 ספטמבר, 2018
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שבועית