יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה

השכבה מכילה מידע אודות דרכי ההתקשרות עם 52 יחידות סביבתיות ואיגודי ערים במערך השלטון המקומי. יחידות אלו מוציאות לפועל את מדיניות המשרד להגנת הסביבה ברמה המקומית, ומהוות גוף מייעץ לרשות המקומית לנושאי איכות הסביבה. המשרד להגנת הסביבה מסייע במימון היחידות הסביבתיות באמצעות מתן תמיכה כספית שנתית, המיועדת להעסקת העובדים ולפעילות מקצועית של היחידות. גובה התמיכה נקבע על פי גודל היחידה, מספר התושבים, שטח גיאוגרפי ועוד.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 27 יולי, 2017
נוצר ב 27 מרץ, 2016