מפעלים בעלי אישור רוחבי

מאגר הכולל רשימת מפעלים אשר קיבלו אישור רשמי ממשרד להגנת הסביבה לטפל בפסולת מסוכנת ורשאים לקלוט פסולת מסוכנת ממתקנים אחרים. כל יצרן פסולת, יוכל להעביר את הפסולת המפורטת באישור, לטיפול במפעל שקיבל לצורך זה את אישור המשרד, ללא צורך באישור מנהל פרטני. לינק לאתר המשרד: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HazardousMaterials/Waste/Pages/Hazardous-Material-Waste-permits.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 23 אוגוסט, 2018
נוצר ב 15 יוני, 2017