שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים - שנת 2009

פרסום זה מציג נתונים על שכר והכנסה, על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתנים דמוגרפיים וכלכליים שונים, לשנת 2009. הוא עוסק באוכלוסיות העובדים השכירים והעובדים העצמאים המבוטחים במוסד לביטוח לאומי וכולל מידע על עשירונים ומדד אי-השוויון בהכנסות מעבודה לפי יישוב. נתוני השכר אינם מתוקנים לחלקיות המשרה.

בשנת 2009 היו רשומים בקובצי המוסד לביטוח לאומי כ-3 מיליון עובדים שכירים שונים שקיבלו שכר בעבור חודש אחד לפחות, כ-240 אלף עובדים עצמאיים וכ-41 אלף עובדים שהיו גם שכירים וגם עצמאים במהלך השנה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המוסד לביטוח לאומי
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 3 אפריל, 2016