רשימת אסיפות במערכת ההצבעה האלקטרונית

המאגר כולל מידע לגבי כל האסיפות של החברות הציבוריות כפי שמופיעות במערכת ההצבעות של הרשות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות ניירות ערך
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 19 ינואר, 2017