הצבעות חברי הכנסת במליאה

מאגר המכיל הצבעות חברי הכנסת במליאה.

קבצי מידע

This dataset has no data

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://www.knesset.gov.il/vote/heb/vote_search.asp
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2019
נוצר ב 8 דצמבר, 2015
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית