מידע מחקרי - כניסות מבקרים ותיירים

מידע מחקרי של משרד התיירות, מכיל קבצים משנת 2006 ואילך.

תיירים: מבקרים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל באשרת תייר ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו יום).לא כולל עולים, אזרחים עולים, עולים בכוח, עובדים זרים ומבקרי יום.

מבקרי יום: מבקרים שנכנסים לישראל ויוצאים ממנה באותו תאריך (באותו יום), כולל נוסעים בשיוט.

מבקרים: כולל תיירים ומבקרי יום (כולל נוסעים בשיוט).

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התיירות
תאריך עדכון אחרון 25 מאי, 2017
נוצר ב 27 אוקטובר, 2016