מחירון חיסונים לנוסעים לחו"ל - משרד הבריאות

מחירי חיסונים לנוסעים לחו"ל במרפאות החיסונים בלשכות הבריאות. במידה ותבחרו לקבל את החיסון במרפאת המטיילים של משרד הבריאות, בנוסף לעלות החיסונים תתבקשו לשלם את עלות הייעוץ הרפואי (72 ש"ח) ואת עלות פנקס החיסונים והרישום בו (66 ש"ח). ישנן מרפאות נוספות לייעוץ ומתן חיסונים לנוסעים לחו"ל מחוץ למשרד הבריאות וניתן לבדוק את מחירי החיסונים בהן.

מידע נוסף אודות חיסונים לנוסעים לחו"ל באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspx

עדכון אחרון: יוני 2018

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 13 נובמבר, 2018
נוצר ב 23 אפריל, 2018
עדכון
תדירות עדכון placeholder=""