תאונות דרכים עם נפגעים 2017

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://old.cbs.gov.il/puf/transportation/traffic_counting/187/puf.zip
מחבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך עדכון אחרון 29 מאי, 2019
נוצר ב 29 מאי, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון פעם