תשלומים - סיועים ששולמו לעולים בשנת 2018

הדוח מציג את הסיועים השונים שהעולים קיבלו בשנת 2018 (סיוע לפרט), מספר העולים שקיבלו את הסיוע כולל מספר התשלומים וסכומי הסיוע .

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העלייה והקליטה
תאריך עדכון אחרון 21 ינואר, 2019
נוצר ב 21 ינואר, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית