תמיכות

המשרד להגנת הסביבה תומך מדי שנה בגופים שונים המבצעים פרויקטים המקדמים את איכות הסביבה בישראל. בדף זה מתפרסמות תמיכות המשרד להגנת הסביבה החל משנת 2010. לינק : http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Support/Pages/defaultSuport.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 29 נובמבר, 2017
נוצר ב 22 יוני, 2017