ביצועי שירות התעסוקה - משרות

נתונים על מאגר המשרות הקיימות בשירות התעסוקה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/Performance.aspx
מחבר שירות התעסוקה
תאריך עדכון אחרון 22 מאי, 2019
נוצר ב 21 מרץ, 2017