ביצועי שירות התעסוקה - השמות

נתונים בנושא השמות שבוצעו בשירות התעסוקה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/Pages/Performance.aspx
מחבר שירות התעסוקה
תאריך עדכון אחרון 10 יולי, 2019
נוצר ב 21 מרץ, 2017