קובץ השכבה הארצית של האזורים הסטטיסטיים ממפקד 2008

קישור למאגר

"השימוש בקבצים בנושא אזורים סטטיסטיים ממפקד האוכלוסין 2008 הינו בכפוף לרישיון שימוש שבאתר data.gov.il בכתובת https://data.gov.il/terms, ואין לעשות שימוש האסור על פי תנאי הרישיון. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד. המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות אחרות ותכליתו לפרסום נתונים סטטיסטיים בלבד. הנתונים מתעדכנים מעת לעת, ולכן בדיקת עדכניותם היא באחריות המשתמש."

לא נמצאה תצוגה מתאימה למשאב

ניתן להוריד את המשאב על ידי לחיצה על קישור למאגר

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 6 יוני, 2017
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 6 יוני, 2017
נוצר ב 6 יוני, 2017
פורמט ZIP
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה3b88cb58-62cd-43ea-9156-7b81ead557b1
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון6b729165-dc9c-49b3-afc6-eceabd8fef70
מספר מזהה - גירסה956011a3-36f1-45f9-a98c-f5662df1cb29