קובץ השכבה הארצית של האזורים הסטטיסטיים ממפקד 2008

"השימוש בקבצים בנושא אזורים סטטיסטיים ממפקד האוכלוסין 2008 הינו בכפוף לרישיון שימוש שבאתר data.gov.il בכתובת https://data.gov.il/terms, ואין לעשות שימוש האסור על פי תנאי הרישיון. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש במידע באחריות המשתמש בלבד. המידע מהשכבה אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של יישובים או ישויות גיאוגרפיות אחרות ותכליתו לפרסום נתונים סטטיסטיים בלבד. הנתונים מתעדכנים מעת לעת, ולכן בדיקת עדכניותם היא באחריות המשתמש."

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 6 יוני, 2017