נתוני הגרלות סטאזרים לרפואה

הסטאז'רים לרפואה מהווים את דור העתיד של הרפואה בישראל והם משולבים במהלך שנת הסטאז', באמצעות הגרלה, בהתאם לעדיפויותיהם, בבתי החולים השונים בישראל. המועמדים מדרגים את 25 בתי החולים מעדיפות ראשונה 1 ועד 25. זוגות יכולים לבקש שיבוץ משותף. המועמדים משובצים על פי מקומות פנויים והעדפות.

חטיבת הרפואה במשרד הבריאות אחראי על ביצוע ההגרלה ושיבוץ הסטאז'רים לרפואה, בוגרי לימודים בארץ ובחו"ל, במוסדות הרפואיים בישראל. תהליכי הגשת הבקשות על פי העדפותיו של כל סטאז'ר וההגרלה מבוצעים באופן ממוחשב החל ממרץ 2015.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 22 נובמבר, 2018
נוצר ב 22 נובמבר, 2018
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית