רשימת מאמרים של כתב העת חברה ורווחה

רשימת המאמרים המתפרסמים בחוברות של כתב העת חברה ורווחה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 13 יולי, 2017