שקיפות תקציבית חטיבות ביניים רגילות תשע"ו

תשומות משרד החינוך מזוהות ברמת מוסד לחטיבות ביניים רגילות לשנת הלימודים תשע"ו

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החינוך
תאריך עדכון אחרון 25 דצמבר, 2017
נוצר ב 25 דצמבר, 2017