שקיפות תקציבית גני ילדים לפי אשכול למ"ס תשע"ו

תשומות משרד החינוך לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ו מפולח לפי אשכול למ"ס

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החינוך
תאריך עדכון אחרון 25 דצמבר, 2017
נוצר ב 25 דצמבר, 2017