מפתחות גושים shape

  1. השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד.
  2. המידע מהבנק"ל אינו מהווה אסמכתה לשחזור גבולות של גושים וחלקות כמפורט בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע''ו-2016 ובהנחיות המנהל; פעולה המותרת למודדים מוסמכים בעלי רישיון מדידה בתוקף בלבד.
  3. הנתונים מתעדכנים מעת לעת, ולכן בדיקת עדכניותם היא באחריות המשתמש.

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר המרכז למיפוי ישראל
תאריך עדכון אחרון ינואר 4, 2018, 10:13 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך מאי 1, 2017, 11:54 (Asia/Jerusalem)