ריביות של פיקדונות חסכון לכל ילד - עדכון יומי

הריביות של הפיקדונות השונים המנוהלים במסגרת פיקדון לכל ילד. הסדרה מתעדכנת באופן יומי ומכילה את המידע הקיים בבנקים עד לשנתיים אחורה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האוצר
תאריך עדכון אחרון 18 דצמבר, 2018
נוצר ב 25 יוני, 2018