סקר חוויית המטופל מהטיפול בבתי חולים ...

קישור למאגר

הסקר נערך בין החודשים נובמבר 2016 - מרץ 2017 ובו נסקרו מעל 1000 מטופלים במחלקות פתוחות וסגורות מ-11 בתי חולים פסיכיאטריים.

מידע נוסף באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Quality_Service/surveys/mental/Pages/satisfaction-patients-hosp-psyc-2017.aspx

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 28 מאי, 2018
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 28 מאי, 2018
נוצר ב 28 מאי, 2018
פורמט XLSX
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר משנה
מספר מזההeb977feb-e048-41e0-85a0-1463b7050e58
שינוי אחרוןלפני יותר משנה
חבילת עדכוןebc364c1-dd23-4e7b-ab54-cc6e0ea04a33
מספר מזהה - גירסהb07f0aa5-0451-4762-8f05-4606494fc814