סקר חוויית המטופל מהטיפול בבתי חולים פסיכיאטריים 2017 - משרד הבריאות

הסקר נערך בין החודשים נובמבר 2016 - מרץ 2017 ובו נסקרו מעל 1000 מטופלים במחלקות פתוחות וסגורות מ-11 בתי חולים פסיכיאטריים.

מידע נוסף באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Quality_Service/surveys/mental/Pages/satisfaction-patients-hosp-psyc-2017.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 28 מאי, 2018
נוצר ב 28 מאי, 2018