סקר חוויית המטופל מהטיפול בבתי חולים פסיכיאטריים 2015 - משרד הבריאות

בחודשים ינואר - מאי 2015 נערך לראשונה בישראל סקר לאומי להערכת חוויית המטופל בבתי החולים הפסיכיאטריים. הסקר מקיף את כל בתי החולים הפסיכיאטריים ובוצע בקרב מאות משוחררים מאשפוז.

מידע נוסף באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/publicComplains/Quality_Service/surveys/mental/Pages/satisfaction-patients-hosp-psyc-2015.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 28 מאי, 2018
נוצר ב 28 מאי, 2018