היתרי שריפת גזם חקלאי

​​​על פי הנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שריפת גזם חקלאי מותרת אך ורק כאשר ישנו אישור של משרד החקלאות, הניתן רק במידה שקיים חשש כי הגזם נושא בתוכו גורם מחלה או מזיקים והגזם עלול להוות מוקד להתפתחות נגעים או להתפשטותם, על סמך חוות דעת של מדריך חקלאי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. כלומר, אך ורק מדריך חקלאי, המורשה להוציא המלצה, יקבע כי קיים חשש כי הגזם נושא בתוכו גורם מחלה או מזיקים, ומוסמך לתת אישור לביצוע שריפת גזם.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/rishayon_srifa_gazam/Pages/default.aspx
מחבר משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תאריך עדכון אחרון 15 יולי, 2019
נוצר ב 7 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית