זכויות לאוכלוסיות רווחה

מאגר זכויות לאוכלוסיות רווחה בתחומים שונים.

מאגר המרכז מגוון זכויות המיועדות לאוכלוסיות הרווחה השונות בהן מטפל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המאגר מכיל שלל זכויות ממשרדי ממשלה, רשויות, גופים ממשלתיים, ארגונים ומוסדות, ומציג תמיכות שונות - מקצבאות ומימון, דרך מענקים, החזרים ופטורים ועד הלוואות, הנחות, מתן תנאים מיוחדים ועוד.

המאגר מבוסס על המידע המופיע בדף מיצוי זכויות חברתיות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. קובץ ה-XML מתעדכן יומיום בצורה אוטומטית.

Metadata של המאגר

המאגר מכיל רשומות של זכויות (מסוג RightsData).

רשומה מכילה את השדות הבאים, כולם מסוג מחרוזות (string):

  • Right: שם הזכות (לדוגמא: קצבת נכות כללית, מימון אביזרי עזר, שיקום תעסוקתי).
  • Subject: תחום הזכאות (לדוגמא: תחבורה, מגורים).
  • RightsType: אופי הזכאות (הצורה בה מקבלים את הזכאות, לדוגמא: החזר כספי, סבסוד, קצבה).
  • Populations: אוכלוסייה זכאית, או אוכלוסיה שהיא שילוב של מספר אוכלוסיות (לדוגמא: חירשים וכבדי שמיעה, חירשים עיוורים, עיוורים חולי סרטן).
  • ResponsibleEntity: הגורם האחראי למתן הזכאות (לדוגמא: האגודה למלחמה בסרטן, משרד הבינוי, משרד הבריאות).
  • RightsEligibilityDetails: פירוט הזכאות בקוד html .
  • Documents: קישורים למסמכים רלוונטיים בקוד html.

שימו לב: במקרה של סתירה או אי-התאמה בין מידע המתפרסם במאגר לבין המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק הנוסח והתוכן המופיעים בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשבו כנכונים. המשרד לא יחוב בכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לאי התאמה או סתירה כאמור.

למידע נוסף, יש לעיין בתנאי השימוש של אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 20 יוני, 2018
נוצר ב 22 ינואר, 2017
עדכניות הנתונים קובץ ה-XML מתעדכן כל יום בצורה אוטומטית