תושבים בישראל לפי ישובים וקבוצות גיל

הנתונים המפורסמים במסמך זה מבוססים על מרשם האוכלוסין ומכילים נתונים על מספר התושבים החיים, בין אם הם נמצאים בארץ או לאו. נתונים אלו שונים מנתוני אוכלוסיה בישראל, המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכן הללו הם אומדנים המבוססים על מפקד אוכלוסין, תוך ניכוי הגרים בחו"ל במשך תקופה העולה על שנה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות האוכלוסין וההגירה
תאריך עדכון אחרון 12 יוני, 2019
נוצר ב 4 מאי, 2016
עדכון
תדירות עדכון