הודעות יצרני הרכב

קריאה חוזרת בטיחותית RECALL

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון 14 דצמבר, 2018
נוצר ב 6 נובמבר, 2018
תדירות עדכון יומית