הודעות יצרני הרכב

קריאה חוזרת בטיחותית RECALL

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תאריך עדכון אחרון 27 יוני, 2019
נוצר ב 6 נובמבר, 2018
תדירות עדכון יומית