מעבדות לבדיקת גז ראדון ותכולת חומרים רדיואקטיביים

פרטי המעבדות המוסמכות למתן שירותי בדיקות ואנאליזה עבור גז ראדון וחומרים רדיואקטיבים. לינק לאתר המשרד להגנת הסביבה : http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radon/Radon_Detectors/Pages/default.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 21 אוגוסט, 2018
נוצר ב 31 אוקטובר, 2017