סקר ראדון

שכבת סקר גז ראדון מציגה את תוצאות הסקרים שנערכו במהלך עשר שנים האחרונות. השכבה מציגה תמונה כללית (מיצוע גיאומטרי) בכל ישוב ואין להסתמך עליה כדי לקבוע את ריכוז הראדון בביתך. כדי לדעת מה ריכוז הראדון בביתך או בסביבתך מומלץ לבצע בדיקת גז ראדון באמצעות בודקים מוסמכים. רוב המדידות נעשו על ידי חברת א.מ.ן – המכון לבדיקות קרינה ובריאות סביבתית בע"מ.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 27 יולי, 2017
נוצר ב 28 מרץ, 2016