שאילתות

חבר הכנסת רשאי לפנות לשר בשאילתה על עניין שבתחום תפקידי השר הנשאל. מאגר השאילתות מכיל את השאילתות הרגילות והדחופות שהוגשו החל מהכנסת התשע-עשרה ומתעדכן באופן שוטף. במאגר ניתן לחפש שאילתות בפילוח לפי הקטגוריות הבאות: חבר הכנסת השואל, סטטוס השאילתה, תאריכים, נושא השאילתה והשר הנשאל. בנוסף, ניתן לקרוא במאגר את התשובה לשאילתה שניתנה ע"י השר ואת השאלות הנוספות שנשאלו במליאה והתשובות להן. על מנת להתמצא במאגר השאילתות יש לשים לב שמיון השאילתות אינו מתבצע על-פי התאריך, אלא לפי מספר השאילתה. קיים מספור נפרד לשאילתות רגילות ודחופות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/Questions.aspx
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2019
נוצר ב 9 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית