בוחני נצילות אנרגטית במתקני שאיבה

על פי תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), תשס"ד-2004, צרכן שבבעלותו מתקן שאיבה שצריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש בשנה או יותר, חייב לערוך בדיקת נצילות, אחת ל-30 חודשים או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר, באמצעות בודק מוסמך. להלן רשימת בודקי נצילות אנרגטית במתקני שאיבה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האנרגיה
תאריך עדכון אחרון 31 מרץ, 2019
נוצר ב 28 מרץ, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון placeholder=""