רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות

רשימת האחראים לפניות הציבור בחברות בנושאים: טלפוניה ותשתית איינטרנט בתחום הטלקום, כבלים ולוויין, דואר, בנק הדואר.

לפונים אשר מעוניינים לפנות ישירות למפעילים ולהגיש תלונה וגם במקרים בהם ישנם נושאים שאינם בטיפול משרד התקשורת:

https://www.gov.il/he/departments/guides/sub https://www.gov.il/he/departments/general/26062018_6

למדור הכללי בנושא פניות הציבור באתר משרד התקשורת: https://www.gov.il/he/departments/topics/communications_public_inquiries

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/subjects?chapterIndex=1

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 2 אפריל, 2019
נוצר ב 1 אפריל, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון placeholder=""