הודעות החוקר הראשי

הודעות חשובות לציבור בנושא בטיחות טיסה המפורסמות על ידי משרד החוקר הראשי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור RSS Atom
מחבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
גרסה 2.0
תאריך עדכון אחרון 7 ינואר, 2019
נוצר ב 6 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שעתי