מחירון לתרופות במרשם - משרד הבריאות

מחירון לתרופות המחייבות במרשם רופא. עדכון אחרון: יולי 2018.

מידע נוסף ומחירונים קודמים באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/DrugPrice/Pages/default.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 1 יולי, 2018
נוצר ב 23 אפריל, 2018